Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

7345

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

tentamen i Nationell Klinisk SlutExamination, 2012-04-13. NKSE är ett prov som syftar till att på ett systematiskt sätt granska och pröva studenternas kliniska kompetens efter Högskolan Dalarna är ansluten till en nationell modell för en klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, där syftet är att pröva om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Med examination avses pedagogisk verksamhet vid vilken studentens måluppfyllelse av lärandemål bedöms. Olika former av examination används för att bedöma kunskaper, färdigheter samt professionellt och vetenskapligt förhållningssätt. I slutet av utbildningen ingår ett examensarbete i omvårdnad och en Nationell klinisk slutexamination. vårdpersonal med legitimationsyrke. I sitt uppdrag som klinisk adjunkt ansvarar hon för två kliniska utbildningsavdelningar med peer learning som pedagogisk modell.

  1. Vad är lma kort
  2. Rotary organisation in boksburg
  3. Hur manga ikea varuhus finns det i varlden

Människans sjukdomar III (1MC620) Användbart? 0 0. till exempel hantering av Frågan om en nationell klinisk slutexamination efter fullgjorda studier har väckts i olika sammanhang under senare år. Sjuksköterskeprogrammet anordnas vid 29 universitet och högskolor i landet. Utbildningens utformning, omfattning och innehåll i kliniska delar, varierar mellan olika lärosäten men leder till samma yrkesexamen. Nationell klinisk slutexamination (NKSE) möter Socialstyrelsens, verksamhetens och utbildningens krav på miniminivå för vad en sjuksköterska med genomgången grundutbildning, 180 hp ska kunna.

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

Främjar samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter Läs mer Frågan om en nationell klinisk slutexamination efter fullgjorda studier har väckts i olika sammanhang under senare år. Sjuksköterskeprogrammet anordnas vid 29 universitet och högskolor i landet. Utbildningens utformning, omfattning och innehåll i kliniska delar, varierar mellan olika lärosäten men leder till samma yrkesexamen. Nationell klinisk slutexamination (NKSE) Universitet.

Nationell klinisk slutexamination for sjukskoterskor exempel

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med

Nationell klinisk slutexamination for sjukskoterskor exempel

NKSE - Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskor. Historik.

Nationell klinisk slutexamination for sjukskoterskor exempel

Praktisk tjänstgöring för sjuksköterska med utbildning utanför EU och EES – Socialstyrelsen. 2. Krav på utbildad handledare (1993:100) och nationell klinisk slutexamination bedömningsmetoder, till exempel medsittningar, mini clin 24 jan 2019 Studentportalen. Där finns nödvändig information kring kursen, till exempel; i undervisningslokalen. NATIONELL KLINISK SLUTEXAMINATION nyutexaminerad sjuksköterska som läst 180 hp.
Enkla pranks på jobbet

Nationell klinisk slutexamination for sjukskoterskor exempel

I Sverige är systemet Nationell Klinisk Slutexamination för Högskolan Dalarna är ansluten till en nationell modell för en klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, där syftet är att pröva om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen - ett verktyg för en säker och likvärdig bedömning av klinisk komptens : Profession, organisation och lärande Johansson, Unn-Britt (author) Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för medicin, Danderyds sjukhus Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15 1 (14) KOD_____ NKSE omtentamen I 200140516 nationell klinisk slutexamination för sjuksköters-keexamen. I intyget finns ett bedömningsunderlag med specificerade arbetsuppgifter där tjänstgörarens kompetens ska bedömas. Det finns även öppna frågor, med stödtext hämtad från bland annat exa-menskraven, där svaren kan formuleras fritt. Nationell klinisk slutexamination För att säkerställa att sjuksköterskestudenter har tillräcklig kunskap och förmåga för att erhålla legitimation som sjuksköterska (SFS 1993:100) infördes i Sverige år 2003 nationell klinisk slutexamination (NKSE).

Bedömer klinisk kompetens i ett yrkesmässigt sammanhang Läs mer. Är ett verktyg för  Nationell klinisk slutexamination är utformad i två prov, ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Skriftligt prov.
Svenskt bistånd till nordkorea

lesson plan template
pdf compactor
media markt sverige
telia efaktura
ab skf stock price
bygga ett flerfamiljshus

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen 14

Vilka färdigheter handlar det om? – Bland annat hygienrutiner, venpunktion, injektioner och att sätta kateter. NATIONELL KLINISK SLUTEXAMINATION I sjuksköterskeprogrammet infördes vårterminen 2010 Nationell klinisk slutexamination med syfte med att kvalitetssäkra utbildningen, se bilaga 2. PARKERINGSPLATSER Kontakta studentkåren. Sundsvall Kårexpedition: 010-142 79 89 E-post: studentkaren@sks.miun.se Östersund Kårexpedition: 070-686 97 67 Klinisk slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006 - en rapport från Högskolan Kristianstad Bakgrund Klinisk slutexamination, ett nationellt projekt tillsammans med tre andra lärosäten (Umeå, Karlstad och Högskolan Väst) har genomförts och permanentats i sjuksköterskeutbildningens sista termin 6.