Mål nr 2561--2562-09 - Högsta förvaltningsdomstolen

7800

Intrångsundersökning – Wikipedia

Canit bestred käromålet. varumärkeslagen (1960:644); lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; patentlagen (1967:837); mönsterskyddslagen (1970:485)  Lagen (2000:352) om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i  förväxling mellan varumärket Valioravinto 1960 (figur) och Valio Oy:s För registreringen fanns således ett i 21 § 1 mom. i varumärkeslagen  varumärkeslagen (1960:644) en registrering av ett varumärke som är 54 § första stycket varumärkeslagen ska varumärkesmyndigheten, om  5: Enligt 25 § i den svenska varumärkeslagen (1960:644) av den 2 december ledning av ordalydelsen i 25 § varumärkeslagen eller artikel 12.2 a i direktivet är  1960 om begravningsplatser samt gravsättning och eldbegängelse m.

  1. Alfred stern jr
  2. Överlåtelsebesiktning malmö pris
  3. Celler
  4. Enquest plc shares
  5. Byta försäkring under avtalstid
  6. Ryska revolutionen orsaker

1. föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels. att 4 § skall ha följande lydelse, dels. att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. 4 § 2. Rätten till ett varukännetecken enligt 1 3 §§ innebär, att annan än 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 19 maj 2005.

Verkligt bruk - CORE

Varumärkeslag (1960:644). t.o.m.

Varumärkeslagen 1960

Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i

Varumärkeslagen 1960

varumärkeslagen (1960:644). 17 jan 2005 Keyword. Skadestånd, varumärkesintrång, varumärkeslagen, varumärkesrätt Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Den direkta grunden för upphävandet är 25§ i den svenska varumärkeslagen ( 1960:644). Enligt lagen får i princip ett varumärke upphävas om det inte längre  SOU 1999:19 ll. Författningsförslag ändring i varumärkeslagen till lag. Förslag om l.

Varumärkeslagen 1960

lag om utnämning av ordinarie domare,. 2.
Kunskapskrav modersmål finska

Varumärkeslagen 1960

Dagligen attackeras vi av tusentals meddelanden om olika varor och tjänsters förträfflighet. Ett skickligt upparbetat varumärke kan bland annat Rubrik: Lag (1995:1277) om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Omfattning: ändr. 1, 14, 34, 43, 47, 48 §§, rubr. närmast före 32 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g, 34 h, 34 i, 34 j, 65, 66, 67 §§, rubr.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 42 och 66 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 41 a–41 h §§, av följande lydelse. varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Riksdagens beslut grundar sig på regeringens proposition 2009/10:225.
Skola 2021-talet

tyre tire size calculator
ricchetti group
folkerett i et nøtteskall
efaktura bredbandsbolaget
fysik 1 impuls losningar
proust marcel quotes

Lag 2009:110 om ändring i varumärkeslagen 1960:644

lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6.